Fällningsmarkering, "stämpling"

När skog skall avverkas måste man naturligtvis först markera de träd som skall fällas, "stämplas". På privatägd skog utförs stämpling av en skogstjänsteman anställd av Skogsvårdsstyrelsen. Han hade tre-fyra man till hjälp, och han upprättade en stämplingslängd. Markeringarna skall anvisa för avverkningspersonalen var och hur avverkningen skall ske. Markeringarna måste vara tydliga och omöjliga att förfalska eller eliminera.

Stämpelyxorna var nyckeln till legalitet och säkerhet. Skogsvårdsstyrelsen hade sina speciella yxor, men också de stora skogsbolagen, som t ex SCA. Enskilda skogsägare hade inte tillgång till stämpelyxor.

"Stämplingsyxan", verktyget som användes, var försedd med en yxklinga och ett ägarmärke på yxhammaren. Huggyxan som var smidd med det registrerade märket. Stämplaren högg bort en bark- och träflisa från stammen, en "bläs", i vilket märket slogs in med huggyxan. Motsvarande märkning gjordes på stubben.