Information om muséet

Museivisningar

Den normala besöksproceduren är den att en inbokad grupp vid ankomsten tas emot av en guide, som under någon timme förevisar samlingarna, med rikliga kommentarer.

Filmer

Filmkvällar anordnas eller körs på begäran. Det finns över 40 timmar film om skogs och flottningsarbete.

Bildspel

Bildspel finns om kulturen runt Hotagsjön. C:a 35 min.

Foton

Över 150 ädre foton finns på museet med motiv kring skogs- och flottnings­arbete.

Frontgruvan

Sagan om Frontgruvan, en legendär guldfyndighet, med antydningar om ond, bråd död, berättas i ord och bild för dem som är intresserade. C:a 35 min.

Dragspelsmusik och historier

(Måste ses och höras, kan inte beskrivas!)

Folke Boogh

Folke Boogh

Folke Boogh