Frontgruvan

En liten bok om Frontgruvan skriven av museiägaren finns att köpa i museet. Berättelsen om Frontgruvan har i snart 180 år fängslat människor och skattsökare runt om i vårt land. Enligt historien så drabbas alla som hittar och avslöjar gruvan av ond bråd död. Någon gruva finns inte egentlig mening, utan det är platsen där mineralen hittats som i folkmun fått namnet Frontgruvan

Frontgruvan kostar 100 kr. snart är upplagan slut.
Frontgruvan av Folke Boogh, Laxviken Föllinge Jämtland
Frontgruvan av Folke Boogh, Laxviken.