Flottningsarbetet

Muséet innehåller ett stort antal utställningsföremål som har att göra med flottning. För att se en kort, allmän introduktion om det där, klicka först på ordet Historik, eller gå direkt till det avsnitt som intresserar dig mest, antingen Muskeldrivet eller Motordrivet, dvs traditionell flottning respektive teknikbaserade transporter, dvs transporter på lastbil eller tåg. De senare kom gradvis att förändra och till slut ersätta flottningen.

Flottarlag

Litteratur

I serien "Skrifter om skogs- och lantbrukshistoria" som ges ut av Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien, Nordiska Muséet och Sveriges Lantbruksuniversitet, kom det år 2000 ut en bok, band 14 i serien, med titeln "Flottning". Den är (förstås, med den uppbackningen) en utmärkt bok, med intressanta texter och bilder, men priset tar den speciellt med den omfattande litteraturlista som finns spridd på alla olika kapitlen. Den som verkligen vill, kan på den vägen hitta stort sett allt som finns dokumenterat i fråga om flottning i Sverige.

Den är en guldgruva för alla sorters läsare. Den är utgiven på Nordiska muséets förlag, 2000, ISBN 91 7108 467 3.

Flottare målad i museet av Pär Boogh
Flottare målad i museet av Pär Boogh